Супер-​котка скейтбордист

Ако си мис­лите, че кот­ките могат само да лежат и да похап­ват, това видео ще ви изне­нада. В него ще видите кот­ката Дига, която сери­озно се зани­мава със скейт­борд под ръко­вод­с­т­вото на дре­сьора Робърт Долуел из але­ите на авс­т­ра­лийс­кия крайб­ре­жен град Кулан­гата. Дига показва завидна тех­ника в кара­нето на скейт­борд, вклю­чи­телно пре­ми­на­ване на пре­пят­с­т­вия, сред които и ротвайлер.

Thanks! You've already liked this