Суперхрани 10. Годжи бери

Източ­ник: gojiberrymagic​.com от AS на Pinterest

Годжи бери, пло­дът на дъл­го­ле­ти­ето, е много богат на вита­мини, мине­рали, анти­ок­си­данти, про­те­ини, мик­ро­е­ле­менти, поли­за­ха­риди и т.н.
Thanks! You've already liked this