Суперхрани 1. Сурово какао

Source: livestrong​.com via AS on Pinterest

Хра­ната с най-​високо съдър­жа­ние на анти­ок­си­данти в света.

Thanks! You've already liked this