Световна мърчандайзинг енциклопедия

В тази книгата авторът д-р Грегъри Санд систематизира натрупания опит и възгледи за мърчандай­зинга и представя един цялостен и качествено различен поглед. Според него мърчандайзингът е непрекъснат процес (never ending story), който започва с разработването на съответните стандарти, преминава през детайлния анализ на фирмената организация, през разработването на план за действие, неговото прилагане на практика, за да се върне отново при анализа на стандартите. За повечето специалисти мърчандайзингът не е добро (импулсиращо) представяне на категорията на мястото на продажби, за автора това е крайният резултат. В книгата си д-р Санд излага и система за количествена оценка на мърчандайзинг статуса (GLOBALSCORE ©), чрез която може да се сравняват количествено резултатите на една фирма във времето, а така също да се сравняват различни фирми в даден момент. GLOBALSCORE © се е превърнал в стандарт за много фирми по света и е незаменимо средство за анализ и планиране.

И всичко това е илюстрирано богато с примери от опита на Грегъри Санд из всички точки на света. Винаги е важно да се разбере как работи една теория и как чрез нея може да се реализират печалби. Защото както е казал Гьоте: “Теорията е суха, друже мой, зелено е дървото на живота”.

Thanks! You've already liked this
No comments