Принципи на мърчандайзинга в глобален план

Принципи на мърчандайзинга
В тази книга д-р Грегъри Санд систематизира натрупания опит и възгледи за мърчандай­зинга и представя един цялостен и качествено различен поглед. Според автора мърчандайзингът е непрекъснат процес (never ending story), който започва с разработването на съответните стандарти, преминава през детайлния анализ на фирмената организация, през разработването на план за действие, неговото прилагане на практика, за да се върне отново при анализа на стандартите. За повечето специалисти мърчандайзингът не е добро (импулсиращо) представяне на категорията на мястото на продажби, за Грег това е крайният резултат. В книгата си Грег излага и система за количествена оценка на мърчандайзинг статуса (GLOBALSCORE ©), чрез която може да се сравняват количествено резултатите на една фирма във времето, а така също да се сравняват различни фирми в даден момент. GLOBALSCORE © се е превърнал в стандарт за много фирми по света и е незаменимо средство за анализ и планиране. И всичко това е илюстрирано богато с примери от опита на Грег из всички точки на света. Винаги е важно да се разбере как работи една теория и как чрез нея може да се реализират печалби. Защото както е казал Гьоте: “Теорията е суха, друже мой, зелено е дървото на живота”.
Повече за книгата може да научите и да я поръчате тук.

Thanks! You've already liked this
No comments