Подложка от речни камъчета

Изпол­з­вайте пис­то­лет за топло лепило и зале­пете плоски речни заоб­лени камъ­чета върху кръг изря­зан от филц или дърво. Тези под­ложки са иде­ални да сла­гате топли чай­ници, тигани и т.н. върху масата. Освен че са прак­тични, изг­леж­дат и чудесно както в кух­нята, така и на гра­дин­ски партита.

Thanks! You've already liked this