Плетене с пръсти

Ето няколко урока, които ще ви нау­чат да пле­тете с пръсти:

Thanks! You've already liked this