Отпечатване на плюшено мече

Източ­ник: от Laura Dunleavy on Pinterest

Худож­ни­кът Джефри Рикардо от Мел­бърн, Авс­т­ра­лия показва как прави отпе­ча­тъци на плю­шено мече.
Това е много свежа „арт“ идея. Про­це­сът може да се про­мени, така че да си нап­ра­вите такива отпе­ча­тъци и вкъщи и да изпол­з­вате всички стари плю­шени играчки преди да ги изх­вър­лите. Вели­ко­лепна украса за дет­с­ката стая!

Thanks! You've already liked this