На брега на езеро от лава

Изс­лед­ва­ния на ост­ров Амб­рим (Вану­ату група начело с Джеф Макли (Geoff Mackley) прави екс­т­ремна екс­пе­ди­ция. Те се приб­ли­жа­ват рекор­дно близко. Обле­чени със спе­ци­ални кос­тюми те се приб­ли­жа­ват на 30 м. от вря­щия „котел“ с лава.

Thanks! You've already liked this