Направи си сам абажур от плетена дантела

Източ­ник: Michaela on Pinterest

Изпол­з­вайте втвър­ди­тел за тъкани, нап­ри­мер течна кола за колосване.

Thanks! You've already liked this