Най-​добрият липсинг

Лип­син­гът или син­х­ро­ни­зи­ра­нето на дви­же­ни­ето на уст­ните с вокала на песен става все по попу­ля­рен. Но изпъл­ни­те­лят в това видео

Thanks! You've already liked this