Метеорит Фукан

Източ­ник: dailymail​.co​.uk via Rosalia on Pinterest

Парче от мете­о­рита Фукан осве­тено от слън­цето — тол­кова кра­сиво! Когато мете­о­ри­тът удря повър­х­ността на Земята, нищо не под­с­казва кра­со­тата скрита вътре в него. Но когато е отво­рен се поя­вява смай­ваща гледка. В ска­лата заб­лес­тя­ват проз­рачни зла­тисти крис­тали от мине­рала оли­вин вгра­дени среб­риста медена пита от никел сто­мана. www​.dailymail​.co.…

Thanks! You've already liked this