Месоядна гъба

Нов месо­ядна гъба, офор­мена като свещ­ник е била забе­ля­зана в дъл­бо­ките оке­ан­ски води край залива Мон­те­рей Бей, Сан Фран­циско, Кали­фор­ния. Тя е наре­чена „гъба арфа“, заради ней­ната това, че при­лича на арфа или лира обър­ната на една страна.
Екип от Мон­те­рей Бей Аку­е­ъриъм Рисърч Инс­ти­тют в Мос Лен­динг, Кали­фор­ния, отк­рили гъбата през 2000 г., докато пра­вили про­уч­ване с дис­тан­ци­онно управ­ляем под­во­ден апа­рат. Гъбите живеят около 3,5 км под повър­х­ността на оке­ана.
Гъбата се храни, като закачва пляч­ката с подоб­ните на вел­кро малки кукички, пок­ри­ващи край­ни­ците, след което я обвива с мем­б­рана и бавно хра­нос­ми­ла­тел­ната й сис­тема я разгражда.

Thanks! You've already liked this