Маруля от кочан

Източ­ник: от christine spies on Pinterest

Отг­ле­дайте си маруля — просто отре­жете лис­тата, пос­та­вете кочана във вода и вижте как за няколко дни ще имате нова съв­сем прясна маруля!

Thanks! You've already liked this