Люлееща се овца

Източ­ник: от Deniise Ruiiz на Pinterest

Тряб­ват ви само две малки пар­чета водо­ус­той­чив шпер­п­лат, парче дър­вена греда, овча кожа, малко уме­ния… и ще зарад­вате някой мал­чу­ган с такава чудесна люле­еща се овца.

Thanks! You've already liked this