Капан за комари и мухи

Източ­ник: velacreations​.com от MaryEllen на Pinterest

Отре­жете гор­ната част на 2-​литрова плас­т­ма­сова бутилка. Обър­нете конуса и го пос­та­вете навътре в бутил­ката. Зале­пете двете пар­чета. Раз­т­во­рете една супена лъжица мая и поло­вин чаша захар в малко хладка вода и налейте сместа в бутилка. Въг­ле­род­ният диок­сид, който издиш­вате прив­лича кома­рите. Маята зах­ранва захарта и излъчва същия този газ, така че кома­рът влиза в бутил­ката, като мисли че ще намери храна там. Мухите също оби­чат това!!! Ще хва­нете хиляди.

Thanks! You've already liked this