Как Моше обра египтяните и избяга от Египет

Един по-​различен пог­лед върху биб­лейс­кия сюжет за биб­лейс­кия „Изход“ на „изб­ра­ния народ“ — т. е. евре­ите — от Еги­пет, за това, как този народ е зав­ла­дял сво­ята „обе­то­вана земя“. Не се пре­по­ръчва на хора, сляпо вяр­ващи на рели­ги­оз­ните догми!

Тук може да про­че­тете повече за кни­гата и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this