Изригване на вулкана Толбачик

Неве­ро­ятни кадри на реката от лава която вул­ка­нът обра­зува, както и на дъл­бо­ката вул­ка­нична пещера, която може да ни даде доста ясна пред­с­тава как изг­лежда вът­реш­ността на актив­ните вулкани.

Thanks! You've already liked this