Гъби шиитаке

Източ­ник: agoracosmopolitan​.com от AS на Pinterest

Шии­таке е вид ядлива гъба от род Lentinula. Раз­п­рос­т­ра­нена е в Източна Азия и се отг­лежда на кес­тени, ото­къ­дето идва и името й, което на япон­ски озна­чава „кес­те­нови гъби“. Тя се изпол­зва в япон­ски, китайски, корейски, тай­лан­д­ски и виет­нам­ски ястия като дели­ка­тес или под­п­равка. Обик­но­вено се про­да­ват сушени и преди да се гот­вят се накис­ват във вода. Обик­но­вено се изпол­зва шап­ката на гъбата, тъй като пън­чето е много твърдо. В тра­ди­ци­он­ните общес­тва, на изток тя е била изпол­з­вана и като лекар­с­т­вено средство.

Thanks! You've already liked this