Гонг, гонг, гонг

Източ­ник: greenteadesign​.com от Nathalie на Pinterest

Гон­гът е не само най-​древния музи­ка­лен инс­т­ру­мент, но може да бъде и чудесна деко­ра­ция. Освен това в Азия и досега се счита, че гон­гът носи щастие.

Thanks! You've already liked this