Безплатни брикети за отопление от отпадъчна хартия

Всеки ден изх­вър­ляме големи коли­чес­тва хар­тия — от опа­ковки, от пъл­ната пощен­ска кутия и от какво ли още не. Това видео ще ви покаже как да не изх­вър­ляте всич­ката тази хар­тия, а да я пре­вър­нете в нещо полезно -
Ако не раз­би­рате анг­лийски — не се при­тес­ня­вайте — като изг­ле­дате виде­ото, ще раз­бе­рете как сами да си нап­ра­вите хар­ти­ени бри­кети с които да се отоп­ля­вате през зимата.

Thanks! You've already liked this