Барбекю от джанта

Източ­ник: качено от пот­ре­би­тел на Pinterest

Един прак­ти­чен начин да изпол­з­вате стара джанта. Кра­ката се сва­лят, а ска­рата се пов­дига. Лесно може да се при­бере в багаж­ника на колата, когато оти­дете на пикник.

Thanks! You've already liked this