Автобусните спирки в Дубай

Случ­вало ли се е да чакате да мръз­нете в сту­ден зимен ден на спир­ката докато чакате авто­буса? А меч­тали ли сте за авто­бусна спирка с кли­ма­тик? Е, има и такива, само че не в Бъл­га­рия, а в Дубай.
Bus-stop-1

Thanks! You've already liked this