Дивата красота на Уайоминг

Прекрас­но видео с поч­ти 3‑D ефект. Люби­те­ли­те на при­род­ни­те забе­ле­жи­тел­нос­ти не бива да го про­пус­кат.

Thanks! You've already liked this