60 самолета за 25 секунди

В послед­но­то си time-lapse видео, режи­сьо­рът Саи Кукен­бе­кер за 25 секун­ди „при­зе­мя­ва“ 60 само­ле­та. Изби­ра мяс­то­то за сним­ки зара­ди бли­зост­та му до аеро­га­ра­та на Сан Дие­го и лип­са­та на дър­ве­та. За 4,5 часа режи­сьо­рът пра­ви 800 сним­ки, кои­то обе­ди­ня­ва в в time-lapse

Thanks! You've already liked this