Мозаечна маса от счупени чинии

Източ­ник: от Kai Chivers на Pinterest

Иде­ал­на за тера­са

Thanks! You've already liked this