Цицимитл (демон), Ацтеки, 1440 – 1469

Източ­ник: arttattler​.com от Jean на Pinterest

Наме­рен бли­зо до Тем­п­ло Майор, Мек­си­ко сити. Тера­ко­та, сту­ко и пиг­мент.

Thanks! You've already liked this