Хляб пълнен с кашкавал

Източ­ник: foodgawker​.com от Lauren на Pinterest

Необходими продукти:
  • 1 цял хляб
  • 1 пакет­че мас­ло, раз­то­пе­но
  • 1/​8 чаша зех­тин
  • 3 супе­ни лъжи­ци накъл­цан лук
  • 2 – 3 ски­лид­ки чесън, настър­ган
  • 1 супе­на лъжи­ца дижон­с­ка гор­чи­ца
  • 1 супе­на лъжи­ца мако­во семе
  • 3 супе­на лъжи­ца наря­зан маг­да­ноз (може и повеч­ко, ако ви харес­ва)
  • 350 гр каш­ка­вал — или ако пред­по­чи­та­те друг вид жъл­то сире­не — чедар, емен­тал, гау­да, едам. Но може да екс­пе­ри­мен­ти­ра­те и с бяло.
Как да го направите:

Загрей­те фур­на­та пред­ва­ри­тел­но на 175°C.

Сме­се­те сто­пе­но­то мас­ло, зех­ти­на, лука, чесъ­на, дижон­с­ка­та гор­чи­ца, мако­ви­те семе­на и маг­да­но­за в купич­ка.

Сре­же­те хля­ба на куб­че­та със Х‑образни сре­зо­ве, като реже­те до дол­на­та кора.

като изпол­з­ва­те мал­ка лъжич­ка, налей­те вни­ма­тел­но смес­та от мас­ло, лук и чесън в Х‑срезовете дого­ре на хля­ба. Напъл­не­те наря­за­ни­те мес­та с настър­га­но­то сире­не. (Изглеж­да мно­го тру­до­ем­ко, но си заслу­жа­ва.. Повяр­вай­те!)

Завий­те хля­ба с фолио, като вни­ма­гел­но загър­не­те отстра­ни и пече­те око­ло 15 – 20 мину­ти. Изва­де­те от фур­на­та и раз­вий­те фоли­о­то. Пече­те още 10 мину­ти, дока­то сире­не­то се раз­то­пи.

Е, вече може да похап­не­те. При­ятен апе­тит!

Thanks! You've already liked this