Хиперреализъм или как се рисува с абсолютна точност

Худож­ни­кът Марк Кри­ли (Mark Crilley) показ­ва наглед­но как се рису­ва хипер­ре­а­лис­тич­но. Той къса кар­та за игра на пар­че­та, след това я рису­ва така, че труд­но бих­те раз­ли­чи­ли ори­ги­на­ла от рисунката.

Thanks! You've already liked this