Фотошоп на живо — ретуширане на улицата

Един магьос­ник на Фото­шоп, една авто­бус­на спир­ка и мно­го скри­ти каме­ри… и виж­те как­во се получава.

Thanks! You've already liked this