(Български) Учебник по стенография

Про­ъл­же­ни­е­то на кни­га­та ще пуб­ли­ку­ва­ме на:
http://​pinmapshop​.com/​w​e​b​b​o​ok/ http://​pinmapshop​.com/​w​e​b​b​o​o​k​s​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​=32

Thanks! You've already liked this