Учебник по стенография

2.3. Изписване на гласните

Глас­ни­те се изпис­ват със зна­ка си кога­то са в нача­ло­то или в края на думи­те, кога­то са след глас­на или кога­то се изпол­з­ват като самос­то­я­те­лен знак.

Thanks! You've already liked this