Трий Хаус Поинт“, Вашингтон, САЩ

Източ­ник: escapenormal​.com от jenna на Pinterest

Този хотел вър­ху дър­во е сред 100-те най-уди­ви­тел­ни и уни­кал­ни хоте­ли в света.

Thanks! You've already liked this