Тризнаци

Източ­ник: Kelly на Pinterest

Над­пи­си­те на тенис­ки­те:
 — Аз бях пла­ни­ран.
 — Аз не бях!
 — Нито пък аз!

Thanks! You've already liked this