Тексаски мед: канела, мед и масло

Източ­ник: thehenbasket​.com от Dorothy на Pinterest

Продукти:

  • 1 пакет­че без­сол­но мас­ло на стай­на температура;
  • 1/​4 чаша пуд­ра захар;
  • 1/​4 чаша мед;
  • 1 чае­на лъжи­ца мля­на канела.

При­гот­вя­не:

Раз­бий­те енер­гич­но с мик­сер мас­ло­то на стай­на тем­пе­ра­ту­ра в про­дъл­же­ние на 30 секун­ди. Доба­ве­те пуд­ра захар­та, меда и кане­ла­та раз­бий­те, дока­то смес­та ста­не мно­го глад­ка. Остър­же­те отстра­ни на купа­та, вклю­че­те на по-висо­ка ско­рост и раз­би­вай­те още една-две мину­ти или дока­то ста­не наис­ти­на лек и пух­кав. Полу­ча­ват се око­ло три чет­вър­ти чаша крем.

Thanks! You've already liked this