Суперхрани 8. Хлорела

Източ­ник: planetbio​.eu от AS на Pinterest

Хло­ре­ла­та е хра­ни­тел­на добав­ка съдър­жа 55% про­ти­ен и всич­ки неза­ме­ни­ми или още есен­ци­ал­ни аминокиселини.

Thanks! You've already liked this