Суперхрани 6. Спирулина

Източ­ник: thewellnesswarrior​.com​.au от AS на Pinterest

Спи­ру­ли­на­та е хра­на­та с най-висо­ко съдър­жа­ние на про­те­и­ни в света.

Thanks! You've already liked this