Суперхрани 10. Годжи бери

Източ­ник: gojiberrymagic​.com от AS на Pinterest

Годжи бери, пло­дът на дъл­го­ле­ти­е­то, е мно­го богат на вита­ми­ни, мине­ра­ли, анти­ок­си­дан­ти, про­те­и­ни, мик­ро­е­ле­мен­ти, поли­за­ха­ри­ди и т.н.

Thanks! You've already liked this