Суперхрани 1. Сурово какао

Source: livestrong​.com via AS on Pinterest

Хра­на­та с най-висо­ко съдър­жа­ние на анти­ок­си­дан­ти в све­та.

Thanks! You've already liked this