Странната концептуална кола на Хонда — „Cube“

Източ­ник: patriotsofmars​.blogspot​.com от Lisa на Pinterest

Изглеж­да като обър­на­та вана.

Thanks! You've already liked this