Стол за подводно пътуване

Източ­ник: ubergizmo​.com от Yasmin на Pinterest

Може да си мис­ли­те, че сте виж­да­ли всич­ки фор­ми за пъте­шес­т­вие под вода­та, но виж­те и този стол за под­вод­но придвиж­ва­не. При този „напра­ви си сам“ про­ект тряб­ва здра­во да сте вър­за­ни с въже за лод­ка на повър­х­ност­та и да виси­те при раз­ход­ка­та и да се надя­ва­те че всич­ко е доста­тъч­но сигур­но. Не се надя­вай­те и да напра­ви­те мус­ку­ли от раз­ход­ка­та, но поне тя ще бъде уни­кал­на.

Thanks! You've already liked this