Разходка със Стаут Скараб, модел от 1935 г.!

Източ­ник: zipquote​.com от Heather на Pinterest


Една раз­ход­ка с този про­из­ве­ден в далеч­на­та 1935 г. и изпре­ва­рил сво­е­то вре­ме авто­мо­бил-ска­ра­бей.

Thanks! You've already liked this