Спускане по шосе с лагерна количка

Само виж­те кол­ко пъти се пре­вър­та, след като загу­би кон­т­рол над колич­ка­та.

Thanks! You've already liked this