Blue Mountains, Australia.

Thanks! You've already liked this