Сгъваем сенник

Източ­ник: hammacher​.com от Elsa на Pinterest

Напра­ви си сам с пръс­те­ни за душ заве­са, втул­ки, плат­но, PVC тръ­би за водоп­ро­вод поста­ве­ни вър­ху накрайници.

Thanks! You've already liked this