Свободно спускане от Фирст до Гринделвалд, Швейцария

Източ­ник: flickr​.com от jenna на Pinterest

Сяда­те в ока­че­на сбруя и се впус­ка­те в 45-секун­д­нен полет надо­лу от Фирст до Шрек­фелд. Дени­ве­ла­ци­я­та е 210 м, дъл­жи­на­та на тра­се­то 765 м, а мас­к­си­мал­на­та ско­рост 84 км/​ч.

Thanks! You've already liked this