Портата към небето“ в планината Тянмън, Китай

Източ­ник: 1.bp.blogspot.com via Lindsey on Pinterest

Thanks! You've already liked this