Поредица „Принципи“

Поре­ди­ца „Прин­ци­пи“ — 8 кни­ги с най-необ­хо­ди­мо­то за пси­хо­те­ра­пи­я­та, НЛП, съни­ща­та, нуме­ро­ло­ги­я­та, пага­низ­ма, спи­ри­тиз­ма, юда­из­ма и вещер­с­т­во­то (уика).

Цяла­та поре­ди­ца може­те да си я поръ­ча­те тук като само този месец 2 от кни­ги­те са безплатно! 

Thanks! You've already liked this