Подова постелка за деца

Източ­ник: gltc​.co​.uk от Megan на Pinterest

Деца­та мно­го оби­чат да се вър­га­лят по пода и така лес­но насти­ват… Заший­те 5 калъф­ки за въз­глав­ни­ци. Поста­ве­те в тях въз­глав­ни­ци и гото­во — има­те подо­ва постел­ка за деца и вече няма опас­ност те да насти­нат.

Thanks! You've already liked this