Плетене с пръсти

Ето някол­ко уро­ка, кои­то ще ви научат да пле­те­те с пръс­ти:

Thanks! You've already liked this